Kontakt

Únia váharov Slovenskej republiky

Registrácia:
Evidencia občianskych združení vedená MVSR


IČO:  37928341
DIČ: 2022371758

Sídlo: Kosodrevinová 2, 821 07 Bratislava


Banka:                        VÚB a.s.
IBAN:                          SK82 0200 0000 0019 8395 2954
SWIFT:                       SUBASKBX

Kancelária a  korešpondenčná adresa:

Únia váharov Slovenskej republiky
Kosodrevinová 2, 821 07 Bratislava
48°44’4.91″N, 18°14’19.8″E
Tel: +421 905 212 322
E-mail:  info@uniavaharov.sk, tajomnik@uniavaharov.sk
web: www.uniavaharov.sk


Predseda
Marek Kirsch
Tajomník
 Peter Horčičák Bc.


Podpredsedovia
Ing. Juraj Buzássy
Ing. Ján Dodek
Ing. Ján Šandrej
Ing. Marian Sidor CSc.

 


Revízna komisia:
Ing. Adrián Trančík
Ing. Július Pastorek
Ing. Ján Hricko