Prehľad aktivít CECIP za marec 2022

cecip

1.CECIP stretnutia alebo stretnutia s účasťou reprezentantov CECIP:

 • CECIP podskupina harmonizácia 07.03.2022
 • WELMEC pracovná skupina 7 10.3.2022
 • VLW stretnutie 22.03.2022
 • Webinár „Aktualizácie z Európy“ 30.03.2022
 • Stretnutie k AWIcal, 31.03.2022
 • CECIP stretnutie ku kampani 31.03.2022

2. Publikácie :

 • CECIP spravodaj marec 2022
 • CECIP verejný spravodaj
 • Vstup pre EU konzultácie Nový Legislatívny Rámec

3. Nadchádzajúce CECIP stretnutia alebo stretnutia s účasťou reprezentantov CECIP :

 • OIML R51 20.-21.04.2022
 • OIML R134 27.-28.04.222
 • CECIP LMG28.04.2022
 • ICW rieadiaci výbor, 27.04.2022 a 05.05.2022
 • CECIP Predstavenstvo 04.05.2022
 • WELMEC výbor, 12.05.2022
 • WELMEC stretnutie pracovnej skupiny 5 18.05.2022
 • CECIP VZ, 22-24.6.2022, Londýn
 • Medzinárodná konferencia o vážení 24.-26. 04. 2023, Hamburg

Použité skratky:

LMG – Legal Metrology Group – Skupina legálnej metrológie

ICW – Internationa Cooperation Workgroup – pracovná skupina pre medzinárodnú spoluprácu

BTG – Business and Trade Group – Skupina pre biznis a obchod

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *