Prehľad aktivít CECIP za júl/august2021

cecip

1.CECIP stretnutia alebo stretnutia s účasťou reprezentantov CECIP:

 • CECIP stretnutie LMG; 6.7.2021
 • stretnutie s Európskou Komisiou o min, max, e 15.7.2021
 • WELMEC pracovná skupina 5; podskupina pre vzájomné uznávanie 26.7.2021 a 30.8.2021
 • CECIP kampaň „Svet s vážením“ stretnutie 25.8.2021
 • CECIP stretnutie ICW podvýboru pre program 31.8.2021

2. Publikácie :

 • Spravodaj globálny vážiaci priemysel
 • Pokračovanie kamane „Svet s vážením“

3. Nadchádzajúce CECIP stretnutia alebo stretnutia s účasťou reprezentantov CECIP :

 •  CECIP webinár „Certifikácia v jednom dni“ 7.9.2021
 • Medzinárodný metrologický kongres 8.9.2021 (CECIP účasť v panelovej diskusii)
 • CECIP stretnutie ICW podvýboru pre marketing 23.9.2021
 • WELMEC pracovná skupina 5; podskupina pre vzájomné uznávanie 27.9.2021
 • CECIP stretnutie ICW riadiaceho výboru 27.9.2021
 • UKWF stretnutie členov 7.10.2021 Warwick
 • CIML stretnutie 18-21.10.2021
 • WELMEC stretnutie výboru 4-5.11.2021 Braunschweig (po dohode)
 • WELMEC pracovná skupina 5 11.11.2021 online
 • CECIP BTG 16.11.2021 Brussels (po dohode)
 • CECIP výbor 16.11.2021 Brussels (po dohode)
 • CECIP LMG 29-30.11.2021 Brussels (po dohode)

Použité skratky:

LMG – Legal Metrology Group – Skupina legálnej metrológie

ICW – Internationa Cooperation Workgroup – pracovná skupina pre medzinárodnú spoluprácu

BTG – Business and Trade Group – Skupina pre biznis a obchod

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *