Prehľad aktivít CECIP za apríl 2021

cecip
 1. CECIP stretnutia alebo stretnutia s účasťou reprezentantov CECIP:
 • CECIP podskupina pre harmonizáciu; 8.4.2021
 • ICW – stretnutie riadiaceho výboru; 19.4.2021
 • Pracovná skupina pre meracie prístroje; 20-21.4.2021
 • Míting OIML R134 (váženie za pohybu) 20-21.4.2021
 • CECIP BTG stretnutie; 22.4.2021

 

 1. Publikácie
 • CECIP kampaň „Svet s vážením“ (nová WEB stránka, príspevky do sociálnych sietí, tlačová správa)
 • CECIP spravodaj (apríl)
 • CECIP brožúra „Svet s vážením“
 • CECIP verejný spravodaj
 1. nadchádzajúce CECIP stretnutia alebo stretnutia s účasťou reprezentantov CECIP
 • WELMEC pracovná skupina 5 (dohľad nad trhom) 12.5.2021
 • Míting OIML R51 19.5.2021
 • CECIP výbor; 10.6.2021
 • CECIP stretnutie prezidentov; 11.6.2021
 • CECIP Valné zhromaždenie; 11.6.2021

 

Použité skratky:

LMG – Legal Metrology Group – Skupina legálnej metrológie

ICW – Internationa Cooperation Workgroup – pracovná skupina pre medzinárodnú spoluprácu

BTG – Business and Trade Group – Skupina pre biznis a obchod

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *