Prehľad aktivít CECIP za september 2021

cecip

1.CECIP stretnutia alebo stretnutia s účasťou reprezentantov CECIP:

 • CECIP webinár „Certifikácia v jednom dni“ 7.9.2021
 • Medzinárodný metrologický kongres 8.9.2021 Lyon, (CECIP účasť v panelovej diskusii)CECIP stretnutie LMG; 6.7.2021
 • CECIP stretnutie ICW podvýboru pre marketing 23.9.2021
 • WELMEC pracovná skupina 5; podskupina pre vzájomné uznávanie 27.9.2021
 • CECIP stretnutie ICW riadiaceho výboru 28.9.2021

2. Publikácie :

 • CECIP spravodaj september 2021
 • CECIP verejný spravodaj 3. štvrťrok
 • Pozvánka na webinár „Aktualizácie z Európy“
 • Článok z webináru „Certifikácia v jednom dni“

3. Nadchádzajúce CECIP stretnutia alebo stretnutia s účasťou reprezentantov CECIP :

 • OIML R76 stretnutie 5.10.2021
 • UKWF stretnutie členov 7.10.2021 Warwick
 • CIML stretnutie 18-21.10.2021
 • CECIP LMG 25.10.2021
 • WELMEC pracovná skupina 5; podskupina pre vzájomné uznávanie 26.10.2021
 • WELMEC stretnutie výboru 4-5.11.2021 Braunschweig
 • WELMEC pracovná skupina 5, november
 • CECIP BTG 16.11.2021 Brussels (po dohode)
 • CECIP výbor 16.11.2021 Brussels (po dohode)
 • Webinár pre členov CECIP: „Aktualizácie z Európy“ 25.11.2021
 • CECIP LMG 29-30.11.2021 Brussels (po dohode)
 • CECIP stretnutie s európskou akreditačnou komisiou, 1.12.2021 Brussels

Použité skratky:

LMG – Legal Metrology Group – Skupina legálnej metrológie

ICW – Internationa Cooperation Workgroup – pracovná skupina pre medzinárodnú spoluprácu

BTG – Business and Trade Group – Skupina pre biznis a obchod

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *